ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

Виртуелна прошетка на Црква Св. Богородица Болничка – Охрид

Црквата била изградена во периодот од 1365-67-та г. од страна на Јаков, игумен на во црквата Св. Пантелејмон, Климентовиот манастир на Плаошник. Првобитната црквата била еднокорабна, градена од каман, тула и малтер, триесетина  години подоцна била дограден трен од западната ѕидан од кршен камен и малтер, а во XIX век доградена е и тремот од јужната страна.

Виртуелна прошетка на црквата Св. Јован Богослов Канео, Охрид

Црквата посветена на Свети Јован Богослов Канео, една од најпознатите цркви во Охрид и Македонија, се наоѓа на зарамнето плато на карпестиот рид над плажата Канео на крајот од стариот дел на градот.

Иако не е сочуван ниту еден податок со што би можело да се утврди времето на градбата и фрескоживописот, но врз основа на архитектонските и иконогравските одлики црквата може да се датира кон крајот на XIII век…

Виртуелна прошетка на црквата Св. Архангели Михаил и Гаврил, с. Кучевиште, општина Чичер Сандево

Според преданијата црквата била подигната во времето на Крале Марко, но најверојатно црквата била изградена во втората половина на XIV век во периодот помеѓу Маричката (1371) и Косовската битка (1389).

Виртуелна прошетка на црквата св. Илија, с. Грнчари, општина Преспа

Црквата посветена на старозаветниот пророк св. Илија претставува мала еднокорабна градба. Постарата црква е градена од камен, а при обновата на црквата користени се обработени камења и тули.

Виртуелна прошетка на црквата Св. Никола, с. Псача

На 3 километри од магистралниот пат што води од Куманово до Крива Паланка, високо во селото Псача, Општина Ранковце, по асфалтиран пат кој води до живописната дабова и багремова шума сместена е црквата посветена на Свети Никола чудотворец.

Историските податоци се оскудни, но се смета дека е изградена во 1354 година. Како нејзини ктитори се спомнуваат севастократот Влатко и неговиот татко, кнезот Пасхач. Во една повелба од 25 март 1358 година се спомнува приложувањето на црквата кон манастирот Хиландар од страна на властелинот Влатко.

Виртуелната прошетка на црквата Св. Богородица Елеуса

За црквата посветена на Св. Богородица Елеуса (Милостива), нејзината историја, имотно-правните односи, феудалниот статус и богатството на манастирската ризница, дознаваме од податоци зачувани во светогорскиот манастир Ивирон, чиј метох Богородичината црква во Велјуса станала во XIII век.

Од камените надвратници кои биле поставени на над двата влеза на црквата прецизно се утврдува дека градбата била завршена во 1080 година под будното око на духовникот Мануил, предходно епископ во Тивериопол, кој во своите монашки денови ја изградил Богородичната црква, чија гробница се наоѓа во нартексот на црквата.

Виртуелната прошетка на Манастирот Рождество на Пресвета Богородица – Поречки Манастир

Според преданијата манастирот го подигнал српскиот крал Милутин во 1284 година, бил запален од страна на османлиите, најверојатно во 1689 година, а повторно бил изграден во средината на XIX век, односно во 1846 година. При конзерваторски работи утврдено… Read More

Виртуелна прошетка на Црквата Св. Ѓорѓи, с. Радање, Општина Карбинци

Средновековна селска црква која се наоѓа во атарот на штипското село Радање претставува една од најстарите цркви во Македонија, а најстарата црква во штипскиот регион и која во целост е сочувана. Црквата се наоѓа 15 километри североисточно од… Read More

Виртуелна прошетка на манастирот Св. Атанасиј, с. Лешок, Општина Теарце

Манастирот е сместен во подножјето на Шар Планина, над селото Лешок. Во манастирот, кој претставува најголем духовен центар во Полошкиот регион, се наоѓаат црквите Св. Атанасиј и Успение на Пресвета Богородица и гробот на Кирил Пејчиновиќ, еден од… Read More

Виртуелна прошетка на манастирот Св. Јован Бигорски, с. Ростуше, Општина Маврово – Ростуше

Врз основа на манастирскиот поменик препишан во 1833 год., манастирот бил основан во 1021 година од страна на монахот Јован, а во XVI век манастирот бил урнат од страна на отоманите. Манастирот бил повторно обновен во 1743 година… Read More