ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

Изложба на фотографии од културно историските споменици во Општина Македонски Брод во Центарот на културата во Кичево

На 18ти Февруари 2022 година во ликовната галерија на Центарот на културата во Кичево во 18:30 часот ќе биде отворена изложбата на фотографии од проектот “Културно историски споменици во општина Македонски Брод” изработен во 2020 година со финансиска… Read More

Изложени фотографиите од проектот “Културно историски споменици во општина Македонски Брод”

Од 13ти Јануари 2022 година во просториите на Домот на културата во Македонски Брод се изложени фотографиите од проектот “Културно историски споменици во општина Македонски Брод” изработени во 2020 година со финансиска поддршка од Министерството за култура. На… Read More

Стратуваа активностите за реализација проектите за Изработка на виртуелни прошетки на 20 цркви и манастари и Изработка на виртуелни прошетки на 20 археолошки локалитети

По потпишување на Договор за учество во финансирање проекти од национален интерес во областа на културата од областа на заштитата на недвижното културно наследство и заштитата на аудивизулени добра за 2021 година за реализација на проектите за Изработка… Read More

Потпишан договор со Министерството за култура за реализација на проектите за Изработка на виртуелни прошетки на 20 цркви и манастари и Изработка на виртуелни прошетки на 20 археолошки локалитети

Во ноември 2020 година Здружение на граѓани Концепт за култура Скопје конкурираше со два проекти Изработка на виртуелни прошетки на 20 цркви и манастари и Изработка на виртуелни прошетки на 20 археолошки локалитети на Конкурсот за учество во… Read More

Изложбата “Културно историските споменици на Македонски Брод” отворена во Домот на културата

По повод денот на ослободување на Македонски Брод во Домот на културата на Македонски брод беше отворена изложбата “Културно историските споменици на Македонски Брод”. На отварањето свое излагање имаа м-р Цуте Крајчески, претседател на здружение на граѓани Концепт… Read More

Покана за Изложбата Културно-историските споменици во Општина Македонски Брод

Здружение на граѓани за заштита и промоција на културното наследствоКОНЦЕПТ ЗА КУЛТУРА СКОПЈЕвеПОКАНУВАна изложбатаКУЛТУРНО-ИСТОРИСКИТЕ СПОМЕНИЦИ ВООПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОДсо почеток во 12:00 часот во понеделник, 07.09.2020 годинаДом на културата, Македонски БродИзложбата е финансирана од Министерството за култура