ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

Виртуелна прошетка на археолошкиот локалитет Голем Град, Преспанско Езеро, општина Ресен

Голем град е остров кој се наоѓа во југозападниот дел на Преспанското езеро, дел е од Националниот парк Галичица и e единствен остров кој се наоѓа на територијата на Република Македонија. Островот е широк 350 метри, долг е 600 метри и е со површина од 21 хектар. Најблиско населено место е селото Коњско кое се наоѓа на 4 км од островот.

Најстарите остатоци потекнуваат од средниот и доцниот неолит, но неможе со сигурност да се тврди дали островот бил континуирано населен или повремено посетуван. Скромни наоди се датирани и од доцното бронзено и железното време. Најстарата потврдена населба потекнува од раната антика, а живот на островот продолжил до средниот век.

За да ја погледнете виртуелната прошетка на цел екран притиснете тука