ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

Виртуелна прошетка на Археолошкиот локалитетот Градок, село Манастир, општина Прилеп

Археолошкиот локалитетот Градок се наоѓа во атарот на селото Манастир-Мариово, на стратешка позиција над вливот на Лисичка во Црна Река на древниот пат кој врвел од Пелагонија, преку Црна река кон Повардарието.

Најстарите остатоци се од раната антика, во период од V век била изградена и најстарата црква, а се развива во периодот од IX до XIV век кога прераснува во најголем манстирски комплекс, но и во стопански и економски центар во Мариово.

За да ја погледнете виртуелната прошетка на цел екран притиснете тука

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *