ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

Виртуелна прошетка на археолошкиот локалитет Маркови кули, с. Корешница, Општина Демир Капија

Археолошкиот локалитет Маркови Кули се наоѓа високо на левиот брег на реката Вардар на највисоката точка на Јуручки камен над влезот во клисурата и преставува една од најрепрезентативните раноантички утврдувања на територијата на Република Македонија. Археолошкиот локалитет е идентификуван како резиденција на пајонските кралеви од IV – III век, а можеби и порано во раниот V век.

Масивните бедеми се претпостава дека се подигнати во времето на владеењето на македоснкиот крал Архелај (419-339 гпне).

За да ја погледнете виртуелната прошетка на цел екран притиснете тука