ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

Виртуелна прошетка на археолошкиот локалитет Си Свети, с. Лешани, општина Дебарца

Археолошкиот локалитет се наоѓа во манастирот Си Свети по кој го добил и името. Манастирот се наоѓа на 500 метри југозападно од селото Лешани и 30 километри од Охрид. Под темелите на црквата посветена на Сите Светци е откриена ранохристијанска базилика.

За да ја погледнете виртуелната прошетка на цел екран притиснете тука