ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

Виртуелна прошетка на црквата Св. Архангели Михаил и Гаврил, с. Кучевиште, општина Чичер Сандево

Според преданијата црквата била подигната во времето на Крале Марко,  но најверојатно црквата била изградена во втората половина на XIV век во периодот помеѓу Маричката (1371) и Косовската битка (1389).

Во основа црквата е изградена во облик на развиен троен лист, со необично висока осмострана купола, која преку пандантифи лежи на четири квадратни столба. Била градбата од бигорни блокови, делкан камен, тули и малтер. На источната страна се наоѓа тристрана олтарна апсида со бифорен прозорец. . Црквата наликува на светогорските цркви, а самата архитектура и фрескоживописот укажуваат на богата донација на засега непознатиот ктитор.

Во средината на XVII век, односно во 1630/31 година била изградена припрата на западната страна, која била изградена од кршен камен, а во истиот период во неа бил изведен и фрескоживописот.

Според зачуваниот натпис над западниот влез во наосот, црквата фреските потекнуваат од 1591 година, а ктитор бил презвитер Никола, во времето на манастирскиот игумен Стефан. Зографите кои го насликале фрескоживопист на црквата се претпоставува дека потекнуваат и биле школувани во центрите од југ поради нивните црковно-грчки и словенски натписи.

Во темето на куполата е насликан Христос Пантократор, старозаветни светители помеѓу прозорите и еванелисите на пандатифите. Во поткуполниот простор се насликани Големите празници, доминантно место завземаат и Христовите чуда и параболи.

Освен стандардните престави фрескоживописот во кучевичкиот манастир поседува ретки и интересни фрески, невообичаени за Македонија и за централниот Балкан, како на пример пронаоѓањето на Светиот Крст во Ерусалим, воспоставувањето на култот на иконите во Византија, претставите на Јуда итн. Во припратата, на источниот ѕид, доминира „Страшниот суд“, каде што на страната на грешниците, се наоѓа и Александар Македонски. На западниот ѕид е преставена „Лозата Есеева“ односно библиска генеалогија на семејното стебло на Христос.

За да ја погледнете виртуелната прошетка на цел екран притиснете тука