ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

Виртуелна прошетка на Црквата Св. Ѓорѓи Победоносец, с. Младо Нагоричане

Црквата Св. Ѓорѓи Победоносец најверојатно е изградена е за време на владеењето на деспотот Стефан Лазаревиќ во почетокот на XV век, односно во 1407/08 година на темелите на постара црква.

Црквата во основа е трикорабна базилика со нартекс на западната страна и два влеза, на западната и јужната страна. Градена од делкани камени блокови, во чија архитектонска концепција се присутни карактеристични форми на грузиско-ерменското градителство со исламски влијанија, со својата импозантна градба е еден од најзначајните градби во Кумановскиот регион од времето на османлиското владеење.

Живописот на црквата е насликан по углед на црквата Св. Ѓорѓи во Старо Нагоричане, со одредени остапки, дополнување и решенија кои сопред концепција, престави и иконографски и стилски карактеристики од поствизантијскиот период, додека сликарството во куполата потекнува од XIX век.

Иконостасот во цркавата е изработен во 1892 година. Црквата се наоѓа на 700 метри од патот Куманово – Крива Паланка во атарот на с. Младо Нагоричане, општина Старо Нагоричане.

За да ја погледнете виртуелната прошетка на цел екран притиснете тука