ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

Виртуелна прошетка на Црквата Св. Ѓорѓи, с. Радање, Општина Карбинци

Средновековна селска црква која се наоѓа во атарот на штипското село Радање претставува една од најстарите цркви во Македонија, а најстарата црква во штипскиот регион и која во целост е сочувана. Црквата се наоѓа 15 километри североисточно од Штип до античкиот град Баргала.

За изградбата на црквата недостигаат литературни и историски извори, но во повелбата на царот Василиј II од 1019 година се спомнува средновековната населба Козјак, како енориски центар во рамките на Мороздвишката епископија. Постојат различни теории и претпоставки за времето на нејзиното настанување. Одредени мислења го посочуваат периодот од XI – XII век, а дел од научниците ја датираат во периодот од IX – X век, односно во времето на покрстувањето на Словените по долината на Брегалница.

Околу црквата се простира голема средновековна некропола. Забележано е дека тука се вршело погребување од VII, па сè до првите децении на XX век.

За да ја погледнете виртуелната прошетка на цел екран притиснете тука