ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

Виртуелна прошетка на црквата Св. Леонтиј, с. Водоча, општина Струмица

Комплексот цркви Св. Леонтиј се наоѓа во селото Водоча, оддалечено 4 км источно од Струмица. На локалитетот се откриени три цркви (источна,западна и средна) со три фази на живописување на ентериерите: трпезарија, стопански објекти, две бањи и повеќеслојна христијанска некропола со континуитет на погребувањеод XIV до XX век.

Како епископско седиште се споменува во еден хилендарски акт од 1376 година, во кој водочкиот епископ Данил и банскиот епископ Григориј, заедно со претставниците на световната власт, ги решавале споровите околу границите на хилендарските имоти во околината на Струмица.

За да ја погледнете виртуелната прошетка на цел екран притиснете тука