ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

Виртуелна прошетка на црквата Св. Пантелејмон во с. Горно Нерези, општина Карпош

Подигната од страна на Алексеј Ангел син на Константин Ангел и Теодора, ќерка на византискиот цар Алексеј I Комнин во 1164 година, црквата Св. Пантелејмон во село Горно Нерези преставува прва и најзначајна црква од Комнескиот период во Македонија.

Инспирирани од репрезентативните уметнички тенденции на византиското сликарство од цариградските школи, зографите во црквата Св. Пантелејмон создале дело со инвентивна иконографска живописност и ненадмината сликарска вештина.

По земјотресот од 1555 година црквата деживува помали оштетувања, по што поствизантиските зографи се обиделе да ги надоместат изгубените делови од оригиналното средновековно сликарство во горните партии од фрескоживописот.

За да ја погледнете виртуелната прошетка на цел екран притиснете тука