ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

Виртуелна прошетка на манастирот Успение на Пресвета Богородица, Матка

Време на возобновување на црквата не е познато, ниту пак ктиторот. Се претпоставуваат дека црквата е изградена околу 1337 година од Бојко, син на непознатата властелинка Даница, а врз основа на спомнатиот натпис во црквата свети Никола во Љуботен каде се вели дека во овој период Бојко бил господар на Матка.

Според натписот на над влезнот во црквата, во 1497 година, извесна госпоѓа Милица ја затекнала црквата без покрив, ја покрила, живописала, подигнала припрата и купила лозје за манастирот.

Црквата е градена од камен и тула со основа на впишан крст впишан во квадратна основа со куполата која лежи врз осумаголен тамбур носен од масивни пиластири со тространа апсида.

Живописот кој најверојатно потекнува од 1497 година е дело на зограф од охридската школа, поставен е во четири зони: Големите празници, Христовите маки и страдања, маченици во медаљони и светителски фигури – дадени во цел раст. Во XIX век се изградени манастирскте конаци, а денес е активно женско монашко сестринство.

За да ја погледнете виртуелната прошетка на цел екран притиснете тука