ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

Покана за Изложбата Културно-историските споменици во Општина Македонски Брод

Здружение на граѓани за заштита и промоција на културното наследство
КОНЦЕПТ ЗА КУЛТУРА СКОПЈЕ
ве
ПОКАНУВА
на изложбата
КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИТЕ СПОМЕНИЦИ ВО
ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД

со почеток во 12:00 часот во понеделник, 07.09.2020 година
Дом на културата, Македонски Брод
Изложбата е финансирана од Министерството за култура