ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

Потпишан договор со Министерството за култура за реализација на проектите за Изработка на виртуелни прошетки на 20 цркви и манастари и Изработка на виртуелни прошетки на 20 археолошки локалитети

Во ноември 2020 година Здружение на граѓани Концепт за култура Скопје конкурираше со два проекти Изработка на виртуелни прошетки на 20 цркви и манастари и Изработка на виртуелни прошетки на 20 археолошки локалитети на Конкурсот за учество во финансирање проекти од национален интерес во областа на културата од областа на заштитата на недвижното културно наследство за 2021 година објавен од страна на Министерството за култура.

По заврпшување на постапката за оценување на поднесените проекти на 09.04.2021 година Здружение на граѓани Концепт за култура Скопје потпиша Договор за учество во финансирање проекти од национален интерес во областа на културата од областа на заштитата на недвижното културно наследство и заштитата на аудивизулени добра за 2021 година за реализација на проектите за Изработка на виртуелни прошетки на 20 цркви и манастари и Изработка на виртуелни прошетки на 20 археолошки локалитети.

Реализацијата на проектите ќе започне по добивање на одобренијата за фотографирање од страна на Управата за заштита на културното наследство и Епархиите на Македонската православна црква.