ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

Стратуваа активностите за реализација проектите за Изработка на виртуелни прошетки на 20 цркви и манастари и Изработка на виртуелни прошетки на 20 археолошки локалитети

По потпишување на Договор за учество во финансирање проекти од национален интерес во областа на културата од областа на заштитата на недвижното културно наследство и заштитата на аудивизулени добра за 2021 година за реализација на проектите за Изработка на виртуелни прошетки на 20 цркви и манастари и Изработка на виртуелни прошетки на 20 археолошки локалитети и добивање на Одобрение за фотографирање на заштитените добра од страна на Управата за културното наследство и Епархиите на Македонската православна црква започнаа активностите за реализација на проектите.

Фотографирањето за потребите за изработката на виртуелните прошетки ќе трае до 30.07.2021 година, а самата изработка на виртуелните прошетки ќе трае до септември 2021 година