ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

Виртуелна прошетка на археолошкиот локалитет Св. Петка, село Чифлик, општина Пехчево

Археолошкиот локалитет Св. Петка се наоѓа во атарот на село Чифлик, на 4 км од Пехчево. Станува збор за трикорабна ранохристијанска базилика со димензии 7 х 13 метри изградена од камен и варов малтер. Покрај ранохрисијанска црква во нејзината околина се наоѓале пропратини објекти. Базиликата најверојатно потекнува од VI век, а во 2000 година е извршена конзервација на пронајдените ѕидови.

Според легендите тука се наоѓал голем манастирски комплекс со голема камбанерија чије ѕвоно се слушало во Берово и Делчево.

За да ја погледнете виртуелната прошетка на цел екран притиснете тука

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *