ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

Виртуелна прошетка на археолошкиот локалиетет Скупи

Археолошките наоди укажуваат на континуиран живот на просторот на идниот град Скупи и непосредната околина во бронзеното и железното време – од 12 до 6 век п.н.е. Според историските извори, Дарданците продираат и го населуваат регионот на Скопската Котлина кон крајот на 3 век п.н.е.

Колонијата Скупи (Colonia Flavia Scupinorum) е основана со населување ветерани (воиници во пензија) од легиите: Седма Клавдиева (VII Claudia), Петта Македонска (V Macedonica), Петта Алауда (V Alaudae) и Четврта македонска (IV Macedonica) , на кои им било доделено земјиште како награда (дедукција) на просторот на пошироката градска територија која се поклопува со територијата на Скопската Котлина…

За да ја погледнете виртуелната прошетка на цел екран притиснете тука