ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

Виртуелна прошетка на црквата Св. Богородица Пречиста, с. Манастирско Доленци, општина Кичево

Се верува дека на оваа локација имало црква која била изградена во 1316 година но била запалена по доаѓањето на Османлиите. Во 1558 година изградена е нова црква која исто така била опожарена во 1824 и 1843 година. Денешната црквата посветена на Св. Богородица Пречиста е изградена во 1846-48 година од страна на игуменот Теодосиј.

Манастирот Св. Богородица Пречиста и манастирот Свети Ѓорѓија во село Кнежино, биле центри на ширењето на христијанската мисла во овој дел од Македонија.

Македонскиот револуционер Ѓорче Петров од својата посета на овој манастир покрај народните преданија за неговото осовнање, запишал и дека за историјата постоеле записи кои во манастирот се наоѓале во голем број, но како што кажувале манастирските старци, тие наеднаш со целата манастирска библиотека од рачно напишани црковни книги биле изгорени во фурна од полниот со адска злоба и фанатизам грчки дебарски митрополит Мелетиј во 1844/45 година.

За да ја погледнете виртуелната прошетка на цел екран притиснете тука