ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

Виртуелна прошетка на археолошкиот локалитет Градиште – Славков дол – Билазора, село Кнежје, општина Св. Николе

Археолошки локалитет Градиште – Славков дол или античката Билазора е еден од најзначајните локалитети во Република Македонија. Најстарите остатоци потекнуваат од железното врема, а за Билазора се препоставува дека била престолнина на античките пајонци во периодот од VII век прне до 279/88 гпне кога е срушена од страна на Келтите при нивниот продор на југ. Со слабеењето на моќта на Пајонците, Билазора најверојатно била завземена од страна на Дарданците, по што во 217 гпне Билазора била освоена од македонскиот крал Филип V. Последен пат Билазора се спонува во 168 гпне, кога Ливиј ја спомува единствено како географски поим.

Со археолошките истаражувања одкриени се четири фази на животот на градот. За време на првата фаза во период од VII-VI век пне. зачувани се многу мал дел од градбите кои биле градени од непечена тула врз темели од камен. Во втората фаза во периодот од V-IV впне изградена е кралската палата со придружните објекти. За време на третата фаза од IV впне до 279 гпне. обновени се дел од градбите од првата фаза. Во периодот од четвртата фаза од 279-168 гпне ја губи старата слава, градбите се скромни, изградени од камен и плитар покриени со керамиди и повеќе фигурирала како војнички гарнизон.

За да ја погледнете виртуелната прошетка на цел екран притиснете тука