ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

Виртуелна прошетка на црквата Јован Претеча, Манастир Продром, с. Слепче, Општина Демир Хисар

Манастирот Слепче е еден од најстарите и најпочитуваните духовни центри во Демир Хисар кој се верува дека постоел во крајот на XIV век, кога според еден запис, се претпоставува, дека тука во 1393/94 г., бил препишан еден триод на црковнословенски јазик. Од старите манастирски објекти останати се трпезаријата со остатоци на живопис која најверојатно потекнува од XVI век, дел од конаците, и маѓерницата до главната влезна порта.

Од пишаните документи, манастирот се спомнува во 1543 година, но тогашната црква не е зачувана, а денешната црква е изградена во 1862 година.

За да ја погледнете виртуелната прошетка на цел екран притиснете тука