ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

Виртуелна прошетка на Античка гробница, с. Бразда, општина Чучер-Сандево

Античката гробница се наоѓа јужно од селото Бразда на 14 километри од центарот на Скопје во подножјето на античката населба на археолошкиот локалитетот Градиште.

Гробницата била вкопа во карпа до длабочина од 4,2 метри, а лицето на ѕидовите било изградено од фино изработени блокови од транвентин со големина до 110 х 65 х 35 сантиметри. Каменот употребен за изработка на блоковите за гробницата најверојатно потекнува од регионот на село Горно Свиларе кое се наоѓа на 23 километри од гробницата. Според големината на гробницата, употребениот материјал и начинот на изработка без сомнеж може да се тврди дека се работи за владетелска гробница.

За да ја погледнете виртуелната прошетка на цел екран притиснете тука