ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

Виртуелна прошетка на црквата Св. Никола Шишевски, с. Шишево, општина Сарај

Црквата посветена на Св. Никола се наоѓа висок над вештачкото езеро Треска од неговата јужна страна од спротива на црквата Св. Андреа.

Според пишаните податоците црквата била изградена од поп Ненад и други ктитори, меѓу кои се спомнува и кралот Марко, во 1345 година. Црквата била доградена и пресликана во XVII век.

За да ја погледнете виртуелната прошетка на цел екран притиснете тука