ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

Виртуелна прошетка на археолошкиот локалитет Девини Кули с. Девич, Општина Македонски Брод

Локалитетот претставува утврдување од доцноантичко време и среден век. Во доцната антика бил изграден ѕид со малтер, чиишто остатоци наместа се гледаат под средновековниот ѕид. Пронајдени се хеленистичка, римска и доцноантичка керамика, хеленистички, римски монети и големо количество на згура заклучно со VI век.

Според легендите, Крали Марко имал четири сестри, Дева, Пеша, Кита и Ѕвезда. Овој град-тврдина го дала на управување на најстарата и според легендата најубавата сестра Дева. Според една од легендите по смртта на Крали Марко, Дева се удавила во надојдените води на реката Треска, а жителите на градот кои ја обожавале својата владетелка ја баралр довикувајќи Дево, Девице…. Одтука тврдината го добила името Девини Кули, а селото го добило своето име Девич.

За да ја погледнете виртуелната прошетка на цел екран притиснете тука