ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

Виртуелна прошетка на археолошкиот локалитет Исар кај село Марвинци, Општина Валандово

Археолошкиот локалитет Исар кај село Марвинци, е еден од најзначајните археолошки локалитети од античкиот период во Македонија.

Најстарите наоди кои потекнуваат од доцното бронзено време (1200 г.пне). Во железното време активно се живеело за што сведочат гробовите од некрополата на Лисичин дол кадешто е пронајден гробот на познатата свештеничка од Лисичин дол. Со археолошките истражувања е утврдено дека животот продолжил да се развива и во раноантичкиот и хеленистичкиот период, а се живеело до доцната антика или во континуитет повеќе од 1500 години.

Сеуште со сигурност не може да се потврди точното име на градот, по пронајдениот стадион-патоказ на кој го пишува растојанито помеѓу Добер и Идомене кое било 20 стадии или 3,5 километри,па се претпоставува дека археолошкиот локалитет Исар е еден од овие два познати антички градови..

За да ја погледнете виртуелната прошетка на цел екран притиснете тука