ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

Виртуелна прошетка на црквата Св. Ѓорѓи, Полошки манастир с. Праведник, Општина Кавадарци

Најстарите пишани извори го споменуваат постоењето на црквата Св. Ѓорѓи во 1340 година, а со откривањето на ктиторската композиција познато е дека црквата ја изградил деспотот Јован Драгушин и неговата мајка Марија.

Црквата е живопиасана помеѓу 1343 и 1345 година од страна на двајца непознати зографи кои го негуваат класицизмот и монументалноста на облиците со богат но смирен колорит.

За да ја погледнете виртуелната прошетка на цел екран притиснете тука