ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

Виртуелна прошетка на црквата Св. Богородица Заумска, с. Трпејца, општина Охрид

Црквата Св. Богородица Заумска е изградена на брегот на Охридското езеро во 1361 година за време на владеењето на цар Урош.

Иако фрескоживописот е доста оштетен може да се заклучи дека зографите од Св. Богородица Замуска не припаѓале од редот на градските зографи, но ги познавале охридските традициите и тематските карактеристики, а ги пратат новините од Византискиото сликарство во XIV век.

Во 2015 година изградени се нови монашки конаци.

За да ја погледнете виртуелната прошетка на цел екран притиснете тука