ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

Виртуелна прошетка на црквата Св. Димитрија, с. Маркова Сушица, општина Студеничани

Црквата посветена на светиот воин и великомаченик Св. Димитрија се наоѓа во близина на селото Маркова Сушица.

Започната во 1345 година, а завршена по Маричката битка во 1376/77 година, со маркатни одлики на неговата архитектура и стилските карактеристи на неговото сликарство преставува ремек дело на крајот на византиската епоха.

Со специфично вообличена програмска концепција на сликарството и со жестокиот, драматичен и страстен ликовен израз, сликарството во Марковиот манастир ги одсликува траорните длабочини на историскиот амбис со експресивна сила на уметничкиот израз.

За да ја погледнете виртуелната прошетка на цел екран притиснете тука