ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

Виртуелна прошетка на манастирот Св. Јован Бигорски, с. Ростуше, Општина Маврово – Ростуше

Врз основа на манастирскиот поменик препишан во 1833 год., манастирот бил основан во 1021 година од страна на монахот Јован, а во XVI век манастирот бил урнат од страна на отоманите. Манастирот бил повторно обновен во 1743 година од страна на јеромонахот Иларион. Ова го потврдуваат и археолошките истражувања кога е константирано дека денешната црква, изградена околу 1800та година, е подигната врз темелите на две постари еднокорабни цркви.

Иконостасот во манастирската црква Св. Јован Бигорски претставува извонредно уметничко остварување на мајсторот Петре Филиповски. Начинот на обработката на иконостасот, богатството на фигурите и композициите со мотиви од Стариот и Новиот завет, го поставуваат овој иконостас во редот меѓу најдобрите достигања на резбарството во Македонија.

За да ја погледнете виртуелната прошетка на цел екран притиснете тука