ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

Виртуелна прошетка на црквата Св. Никита, с. Горњани, општина Чучер Сандево

Иако нема пишани извори, познато е дека кралот Милутин околу 1300та година ја обновил црквата Св. Никита кај село Горњани, која наверојатно била изградена во XI или XII век, а фрескоживописот е дело на познатите византијски зографи Михаил и Евтихиј кои се потпишале на штитот на Св. Теодор Тирон.

По доаѓањето на турците во XIV век, црквата е напуштена и повторно возобновена во 1484та година кога дошло до обновување на живописот. Последни интервенции и на сликарството во црквата се направени во горните делови од страна на Дичо Зограф.

За да ја погледнете виртуелната прошетка на цел екран притиснете тука