ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

Виртуелна прошетка на археолошкиот локалитет Тетовско Кале – Балтепе, с. Лавце, општина Тетово

Тетовско Кале претставува фортификациска целина со девет кули и две монументални порти, Лавчанска и Тетовската порта. Калето почнал да го гради Реџеп-паша во 1796 година, а го завршил неговиот син Абдурахман Расим-паша. Од 1831 до 1843 година пашата живеел во сарајот што се наоѓал во тврдината на Балтепе. Изгледа дека токму подигањето на оваа извонредно моќна тврдина го вознемирила турскиот султан, кој решил да го отповика Абдурахман-паша заедно со неговите браќа (Хавзи-паша од Скопје и Хасан-паша од Ќустендил). По заминување на пашата во Цариград тврдината била разурната и ограбена.

За монументалноста и убавината на тетовското Кале современите патописци напишале:
„…од чешмата до бањите сè е изработено на супериорен начин, базените, сарајот и куќата на Абдурахман-паша. Гробовите каде се закопани евлиите… Иако многу про шетав, не видов поубава градба од таа на Абдураман-паша…, Големата порта… “
„Објектот обколен со два реда камења…, Во средишниот дел се наоѓа бунар и базен за вода…“.

За да ја погледнете виртуелната прошетка на цел екран притиснете тука