ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

Виртуелна прошетка на црквата Св. Никола, с. Манастир, општина Прилеп

Црквата посветена на Св. Никола во село Манастир е изградена во 1266 година, најверојатно врз остатоци од постара градба, а била живописана во 1271 година.  Сликарската декорација во црквата Св. Никола преставува најкарактеристичен аранжман создаден на територијата на Македонија во времето на византиската реституција.

Во внатрешноста на црквата се наоѓа и гробот на игоменот Акакаиј, ктиторот на црквата.

За да ја погледнете виртуелната прошетка на цел екран притиснете тука