ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

Виртуелна прошетка на археолошкиот локалитет Виничко Кале, општина Виница

Археолошкиот локалитет Кале се наоѓа југозападно од Виница на еден висок рид покрај Градешка река. Локалитетот кој зафаќа површина од околу 2,5 хектари е обѕидан со цврст бедем кој ја следи природната конфигурација на теренот.

Виничкото Кале било населено во младото камено време, енеолитот, железното време, а најстарите остатоци од зачуваните градби на Виничкото кале  се од раноантичкиот период. Својот најголем развој населбата го дожиевала за време на римскиот период, а животото во населбата продолжил и во средниот век.  

На Виничкото Кале во 1985 година се пронајдени теракотните икони кои преставуваат најкарактеристични и уникатни наоди за македонската археологија. Иконите се изработени од калапена печена глина со димензии од приближно 30 х 30 сантиметри. На релјефните икони се преставени сцени од Стариот и Новиот Завет.

За да ја погледнете виртуелната прошетка на цел екран притиснете тука