ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

Реализиран Проектот за популаризација на археолошкиот локалитет “Девини Кули”

На 08.09.2020 година се финишираше со реализација на Проектот за популаризација на археолошкиот локалитет “Девини Кули”.

Со овој проект од страна на Здружение на граѓани Концепт за култура беа поставени информативни табли покрај регионалниот пат Скопје-Македонски Брод и во непосредна близина на локалитетот “Девини Кули”.

Исто така беа поставени и патокази, пешачката патека беше изчистена од вегетација и маркирана. Освен патеката од вегетација беа изчистени и бедемите на локалитетот.

Покрај информативната табла пред самиот локалитет поставена е и клупа за одмор.

Со овој проект се овозможува полесен пристап до локалитетот и како и негова презентација и популаризација.

Проектот е реализиран со финансиска поддршка од Министерството за култура.

Изложбата “Културно историските споменици на Македонски Брод” отворена во Домот на културата

По повод денот на ослободување на Македонски Брод во Домот на културата на Македонски брод беше отворена изложбата “Културно историските споменици на Македонски Брод”. На отварањето свое излагање имаа м-р Цуте Крајчески, претседател на здружение на граѓани Концепт за култура Скопје и директорката на Домот на културата Милена Стојческа.

На изложбата беа присутни градоначалникот на Македонски Брод, членови на советот на општината и преставници на министерството за култура и други видни граѓани.

На изложбата се поставени 49 фотографии од културно-историските споменици во општина Македонски Брод.

Изложбата ќе биде отворена до 15.10.2020 година, а е реализирана со финансиска поддршка на министерството за кулутра.

Покана за Изложбата Културно-историските споменици во Општина Македонски Брод

Здружение на граѓани за заштита и промоција на културното наследство
КОНЦЕПТ ЗА КУЛТУРА СКОПЈЕ
ве
ПОКАНУВА
на изложбата
КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИТЕ СПОМЕНИЦИ ВО
ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД

со почеток во 12:00 часот во понеделник, 07.09.2020 година
Дом на културата, Македонски Брод
Изложбата е финансирана од Министерството за култура